kit OVER gewicht - meer info

Voelen, emoties en… de realiteit van 2020!

voelen

Gevoelens zijn krachtige signalen die aangeven hoe het op dit moment (deels) met je is of wat je nodig hebt. Ze staan in verbinding met je behoeften, verlangen, instincten, gedachten … De universele basisgevoelens zijn blijdschap, angst, woede, verdriet en walging. Andere nuances zijn te herleiden tot deze vijf.

Er is een link tussen onze zintuigen en hoe we ons voelen. We hebben allemaal al eens ervaren hoe een beeld (kijken), een geur (ruiken), een geluid (horen), een smaak (proeven) een herinnering oproept en zo ons gevoel bepaalt. Voelen kan op verschillende manieren. Je kunt bv. iets aanraken en voelen dat het zacht of hard, warm of koud, (on)aangenaam … is. Denk maar aan een prikkende trui of een deugddoende massage. Je kunt het ook prettig vinden om ergens bij iemand te zijn, iemand wel of niet aardig vinden, pijn of spanning voelen … Dit noemen we aanvoelen of meevoelen. Er zijn mensen bij wie deze manier van voelen heel sterk ontwikkeld is. Deze mensen noemen we hooggevoelig.

In de huidige maatschappij leven mensen voornamelijk in het hoofd. Er is weinig contact met gevoel, intuïtie en lichaam. Ons repertoire van scheldwoorden is vaak veel groter dan de woordenschat waarmee we duidelijk ons gevoelsleven kunnen omschrijven. Vaak leerden we van kindsbeen af om onze gevoelens te onderdrukken waardoor we ze als volwassenen niet kunnen beheren. Daarenboven groeien jongens op in een cultuur die hen leert gevoelens te onderdrukken. Dan zijn ze ‘stoer’. Meisjes mogen wel tonen dat ze verdriet hebben, en niet dat ze boos zijn.

De herfst is op zich van nature reeds de periode waarbij we tot inkeer komen, het leven vertraagt. De dagen worden korter, er is minder licht en de natuur laat los wat ze niet meer nodig heeft voor een volgend jaar. Dit jaar, heel recent, worden we verplicht om slechts met een beperkt aantal mensen te knuffelen. We mogen slecht met een beperkt aantal mensen een nauw contact hebben. We worden nu nog meer dan andere jaren geconfronteerd met deze donkere dagen, waarbij de donkere gevoelens gemakkelijker de kop opsteken.

Onderdrukte gevoelens zijn als een ballon die je onder water houdt. Hoe verder je hem onderdrukt, hoe groter de kracht in de ballon wordt om weer omhoog te komen. En plots schiet de ballon omhoog en komt het gevoel als een uitbarsting tevoorschijn. Bij mannen is woede vaak vermomd verdriet, bij vrouwen is het eerder omgekeerd.

Gevoelens lange tijd onderdrukken, inhouden, wegredeneren … heeft gevolgen voor je gezondheid. De natuurlijke energie van een gevoel wordt tegengehouden en keert zich naar binnen. Zo kan angst misselijk maken, stress buikpijn geven, verdriet hoofdpijn veroorzaken …

We zijn heel erg creatief in het vermijden van gevoelens, in het luisteren naar deze lichamelijke signalen. Bij het verder negeren kan dit uiteindelijk resulteren in een chronische aandoening, cynisme, vervreemding … zelfs een depressie. 

Er zijn veel gezegdes over het spreekwoordelijk lichaam. Iets op de lever hebben, gal spuwen, een krop in de keel hebben, een knoop in de maag hebben …  Ze houden alle verband met hoe we ons voelen, vandaar het belang om gevoelens vorm en een stem te geven. Alle gevoelens mogen er zijn, niet enkel blij.

In de reinigingsfase bij het 3-isOne traject kan het gebeuren dat, door het reinigen van het lichaam, ook gevoelens naar boven komen. En dit is net goed. Het kan gaan om gevoelens op dit moment of om emoties gekoppeld aan iets uit het verleden, vb. een herinnering uit de kindertijd, een traumatische gebeurtenis …  We gaan samen op zoek naar een verklaring voor deze vaak belemmerende emoties. Soms lukt het afvallen niet omdat je bepaalde dingen vasthoudt, omdat je ze (nog) niet los kunt laten. Emoties vragen (letterlijk) tijd om te verteren. De naam 3-isOne is ontstaan om deze verbinding tussen je hart, brein en lichaam duidelijk te maken.

Gevoelens en behoeften houden verband met elkaar. Volgende behoeften zijn universeel, en hebben we allemaal.

  1. Lichamelijke behoeften: rust, slaap, voedsel, drinken, aanraking, seks, warmte …
  2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid: stabiliteit, voorspelbaarheid, duidelijkheid, harmonie, orde en overzicht …
  3. Behoefte aan sociaal contact: verbinding, affectie, begrepen worden, betrokkenheid, compassie, empathie, erbij horen, ondersteuning, vertrouwen en vriendschap …
  4. Behoefte aan succes en waardering: keuzevrijheid, je eigen ding doen, onafhankelijkheid, ruimte, vrijheid, erkenning krijgen …
  5. Behoefte aan zelfontplooiing: creativiteit, inspiratie, leren, ontdekken, vaardigheden ontwikkelen, uitdaging, variatie, zelfexpressie, grenzen verleggen …
  6. Behoefte aan zingeving: spiritualiteit, liefdadigheid, idealen, stilstaan bij leven en verlies …

Wie zijn behoeften vervult, krijgt positieve gevoelens, bv. blij, energiek, gelukkig, verwonderd, vredig, ontroerd, dankbaar, trots … Wie zijn behoeften niet of overmatig vervult, krijgt negatieve gevoelens, bv. verdrietig, boos, nerveus, onrustig, verward, bezorgd, eenzaam, onzeker … Het is dan ook belangrijk goed te voelen en stil te staan bij welke basisbehoefte niet is vervuld.

Er zijn ook persoonlijke behoeften, datgene wat jij niet kunt missen en waar jij niet zonder kunt. Het kan nuttig zijn om hier ook even bij stil te staan en telkens je een gevoel gewaar wordt, je af te vragen welke behoefte niet is vervuld.

Een stap naar gelukkig zijn, is (opnieuw leren) voelen. Laat je niet leiden door de vele schijnboodschappen op bv.  sociale media, televisie … Elk gevoel en elke emotie hebben hun waarde. Ze mogen er zijn! Leer er naar te luisteren. Je lichaam, brein en hart zullen je er dankbaar voor zijn.

Je kan deze periode net heel functioneel gaan invullen door expressie te geven aan wat je voelt. Je kan je ervaringen, je gevoelens of emoties opschrijven, je kan ze in beeld brengen via een moodboard, een schilderij of tekenening. Als je niet weet hoe je hieraan kan beginnen kan jij je altijd laten bijstaan. Zo kan deze periode voor jou zelfs in jouw huis, in jouw zetel, toch een hele ontdekkingstocht worden.

kit OVER gewicht

Voor slechts € 130 € bevat deze ‘kit’:

  • 3 voedingssupplementen
  • 5 instructiefilmpjes en e-books met schema’s, oefening en informatie.

De toolbox voor gewichtsverlies met vetverbranding!

Switch jij in 2021 van ziekenzorg naar gezondheidszorg?

Lees verder

Voeding en leefstijl zorgen voor een brein in balans.

Lees verder

Meer informatie?

Aarzel niet en neem contact op met ons, wij beantwoorden graag jouw vragen.