kit OVER gewicht - meer info

Integratieve Nutritionele Therapie – Verdiepingsmodule

Wil je 3-isOne +coach worden?

De verdiepingsmodule volgen is enkel mogelijk na certificatie voor de basismodule én door iedereen die 3-isOne +coach wil worden.

In groepjes van maximaal 7 cursisten leer je een leefstijl- en symptomatische analyse te beoordelen en dit te koppelen aan alle andere medische analyses. Je kan aan cliënten die medicatie wensen af te bouwen een oplossing aanbieden. Je leert hoe je dit samen met hun arts stap voor stap kan ondersteunen. Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Je volgt zelf het 3-isOne +traject en je begeleidt er ook iemand doorheen. Je wordt 3-isOne +coach na een mondelinge verdediging van een certificatie verslag.

6 Lesdagen (de lessen gaan door als er per groep minimaal 5 inschrijvingen zijn)

 • Herfst 2020 – donderdag: 10 & 24 sept, 8 & 29 okt, 19 nov. en 3 dec 2020 + 28 jan. 2021
 • Herfst 2021 – donderdag: 9 & 23 sept, 7 & 21 okt., 18 nov. en 2 dec. 2021 + 27 jan. 2022
 • Herfst 2021 – zaterdag: 11 & 25 sept, 9 en 23 okt., 20 nov. en 4 dec. 2021 + 29 jan. 2022

Tijdens deze verdiepingsmodule wordt de theorie van de basismodule geïntegreerd. Je zal zelf actief aan de slag gaan. Van denken (theorie basis) naar doen (verdieping, praktische verwerking en beleving ).

Volgende zaken komen tijdens deze praktische opleiding aan bod. Voorzie naast de lesdagen, per 2 weken, 1 dag om actief met deze opleiding aan de slag te gaan.

 • Zelf het 3-isOne traject ervaren en doorlopen
 • Iemand coachen doorheen het traject (casus)
 • jouw eigen traject alsook alle casussen worden stap per stap besproken en geëvalueerd
 • Opmaak individuele voedings- en lifestyleschema’s met suppletieadvies
 • Zelf genezend vermogen activeren voor herstel chronische aandoeningen
 • Praktische dagelijkse toepassen: optimaliseren gewicht – vertering – energie
 • Inclusief gebruik analyse & CRM-programma
 • Aanleren van het werken met een gezondheidsvragenlijst
 • Interpretatie Analyses / bloedtesten / speekseltesten / vochtbalans / mineralenbalans
 • De interactie met en afbouwen van reguliere medicijnen
 • Rendabele praktijkvoering
 • Samenwerking patiënt – coach/therapeut – arts
 • Reflectie / casus: bespreking in groep
 • Hoe geef je een workshop: Leefstijlworkshop & Kookworkshop + gebruik webinar/ ppt en tekst

Certificatie (1 dag) = Individuele mondelinge toelichting. Deze bestaat uit een kritische reflectie / verslag uitwerken / resultaten verwerken van:

 • Jezelf
 • Casus

Data certificatie:

 • groep 1: 28 jan 2021

Met accreditatie voor diëtisten ADAP: 36 studiepunten

Petra Wilting diëtiste, De juiste lijn - Dieren - NL

Deze online leermodule 'Integrale Nutritionele Therapie basismodule' ervaar ik als heel fijne manier om les te volgen. Het is prettig om soms een stuk meerdere keren te luisteren als het even wat lastiger is of al er net een ‘denk-dip’is. Ik ervaar dat als heel prettig. Ik heb ook het gevoel dat het op een goed moment komt en de hele sfeer die de opleiding uitademt vind ik heel positief!

Meer informatie?

Aarzel niet en neem contact op met ons, wij beantwoorden graag jouw vragen.