kit OVER gewicht - meer info
Lieven Godderis

Lieven Godderis

Lieven werkt meer dan 40 jaar als professionele leidinggevende en coach, procesbegeleider, trainer en teamcoach en heeft meer dan 6.000 uren coaching- en trainingservaring.

Uit zijn persoonlijkheidsstructuur (Process Communication Model Kahler) blijkt dat hij een gestructureerd denker is, met evenveel promotor als rebelse eigenschappen. In deze fase van zijn leven is hij een doorzetter, die in harmonie, dromen realiseert.

“ Jouw Natuur is de bron van alle wijsheid” is voor hem niet zomaar een gezegde, maar een overtuiging dat inzicht en verhoging van je zelfkennis je verdere ontwikkeling en gewenste veranderingen zal triggeren.

Hij gelooft dat een spiegel voorhouden en tegelijkertijd uitdagen , confronteren en stimuleren zal leiden tot gewenste, duurzame veranderingen. Een goede vertrouwensrelatie tussen de coachee en hemzelf , met een sterk commitment van beide partijen, waarin ruimte is voor scherpe directe vraagstelling, maar ook voor stimulansen en ondersteuning, is voor hem de basis van succes. Uiteindelijk begeleidt hij vooral leidinggevenden en teams.

Omdat samenwerking in een netwerkorganisatie dé manier van werken van de toekomst is, kijkt Lieven graag over het muurtje en verbindt hij zich regelmatig in een netwerk met collega’s die eenzelfde voorliefde hebben voor participatie en co-creatie, voor ontwikkelings- en veranderingsvraagstukken en -trajecten, voor het ondersteunen en vergroten van autonomie en zelfsturing van personen en organisaties.

Dit ondernemerschap is een meerwaarde voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met zijn ervaring als gestalttherapeut, coach en ondernemer ondersteund en verrijkt Lieven het team dat opleiding en vorming geeft aan het 3-isOne-team.

+32 (0) 479 101 590

lieven.godderis@gmail.com

Onze boeken

Praktische, duidelijke en tegelijkertijd wetenschappelijke informatie voor jouw gezondheid.

Blij mannetje